"> الموقع الأول للدراسة في الجزائر Sujets des devoirs et d'examens français 1AM - EDUCATION ALGERIE
Sujets des devoirs et d’examens français 1AM
نماذج فروض و اختبارات اللغة الفرنسية 1 متوسط
 
 
 
Devoirs et compositions 2eme génération
   Premier trimestre
Devoirs
exemple 01     2016/2017
exemple 02     2016/2017
exemple 03     2016/2017
exemple 04     2016/2017
exemple 05     2016/2017
exemple 06     2016/2017
exemple 07     2016/2017
exemple 08     2016/2017
exemple 09     2017/2018
exemple 10     2017/2018
exemple 11     2017/2018
exemple 12     2017/2018
exemple 13     2017/2018
exemple 14     2017/2018
exemple 15     2018/2019
exemple 16     2018/2019
exemple 17     2018/2019
exemple 18     2018/2019
Compositions
exemple 01     2016/2017

exemple 02     2016/2017
exemple 03     2017/2018
exemple 04     2017/2018

exemple 05     2017/2018
exemple 06     2017/2018

exemple 07     2017/2018
exemple 08     2017/2018

exemple 09     2018/2019
exemple 10     2018/2019
exemple 11     2018/2019
exemple 12     2018/2019
exemple 13     2018/2019
exemple 14     2018/2019


   Deuxième trimestre
Devoirs

exemple 01     2016/2017
exemple 02     2016/2017
exemple 03     2016/2017
exemple 04     2016/2017
exemple 05     2016/2017
exemple 06     2016/2017
exemple 07     2016/2017

exemple 08     2016/2017
exemple 09     2016/2017

exemple 10     2016/2017
exemple 11     2016/2017
exemple 12     2016/2017
exemple 13     2016/2017
exemple 14     2017/2018
exemple 15     2017/2018
exemple 16     2017/2018
exemple 17     2017/2018
exemple 18     2017/2018
exemple 19     2018/2019
exemple 20     2018/2019
Compositions

exemple 01     2016/2017
exemple 02     2016/2017
exemple 03     2016/2017
exemple 04     2016/2017
exemple 05     2017/2018
exemple 06     2017/2018
exemple 07     2017/2018
exemple 08     2017/2018

exemple 09     2017/2018
exemple 10     2018/2019
exemple 11     2018/2019
exemple 12     2018/2019

exemple 13     2018/2019
exemple 14     2018/2019


   Troisième trimestre
Devoirs

exemple 01     2016/2017
exemple 02     2016/2017

exemple 03     2016/2017
exemple 04     2016/2017
exemple 05     2016/2017
exemple 06     2016/2017
exemple 07     2016/2017

exemple 08     2016/2017
exemple 09     2016/2017
exemple 10     2016/2017
exemple 11     2016/2017

exemple 12     2016/2017
exemple 13     2017/2018
exemple 14     2017/2018
exemple 15     2017/2018

exemple 16     2017/2018
exemple 17     2018/2019
Compositions
exemple 01     2016/2017
exemple 02     2016/2017
exemple 03     2016/2017
exemple 04     2016/2017
exemple 05     2016/2017
exemple 06     2017/2018
exemple 07     2017/2018
exemple 08     2017/2018
exemple 09     2017/2018
exemple 10     2017/2018
exemple 11     2017/2018
exemple 12     2017/2018
Examens de rattrapage
exemple 01     2017/2018
Close Menu